facebook
  ﴫuf
 
  @~
 
HicareSfM
 
~P
 
 

 

æd~
New Zealand

 
Īde
eO~
O~
Ӽ
 
~tC
O~
ӪO~
ʪO~
@~Ϋ~
MVvtC
MVvtC
 
ٽ@z
zG@z
`@
ŦޫO
ൣO~
khO~
  -----
wvO~
OɥR~
 
-----
eBI
 
-----
 
-----
O

B^§

-----
Ǧ@


VøeЧ@


OBB2010


 

 

gSf


UȦbIf~{IڡC
Yf~,iHYɰh^,
LݥIOΡC
(u{A]AЦ۳ƻ)KOefBfIڡC
Esɤuӷ~jH:
ʶR~ $100C

vBǮաB|:
ʶR~ $300C(Swΰaϻݥt[BO)


(tu{A]AЦ۳ƻ)

( B^§e}/GAݭnۨAYefA,ݥt[BO )

facebook

|iɯSfA5%馩uf
( HicareSf B o ~ )

 

300

[j Canada
\oY 300
Seal Oil Omega3 300 Capsules

鰷dB
CxTJMCKׯ׳JաB
ջ{Mj\B
UC֦~jAOMgtΪo|C

 

 

1000

[j Canada
\oY 1000
Seal Oil Omega3 1000 Capsules

鰷d B
CxTJMCKׯ׳JաB
ջ{Mj\B
UC֦~jAOMgtΪo|C

 


300 / 500

[j Canada

Bill[jѵMZC
Bill Canada Natural Lecithin

wOФOIhAwѦ~ʷbgC

PijgtΥͪMo|Aרรίgtεo|qC

CתզbxnEAPixӭMƩMA͡A֨xxefo͡C

 


120

New Zealand

ndȧ 120
Good health GINKGO MAX 8000

WjOФOAPiG`A wo͡AﵽջBťB hơBվvBѤHC

150/400

nd`oY1000mg 150/400ɸ
Goodhealth omega 3 fish oil health guard1000mg 150/400Capsules

U餺ʯߨtΪ`ACxTJnEB
Oߦ޺ZqB@ŦdCЦUgAUçﵽ`Aåiwgo͡C

CGTĥ̪oפaxTJAnxTJAU󭰧CʯߵwƤΤߦٱ𦺪ofAiC}foͪI


Cɧt1000mg`oAtEPA180mgBDHA120mgḀ[3`MF300mgC


300

dLOmega3`oY 300ɸ
Comvita Omega-3 Fish Oil 300 Capsules

ĥίægìV줧`ҦӦAĭt״IEPA DHA AH饲ݯתջġAH餣|ۦsyAݱqilC 󦳧UGyZBPi\AΦUíwΦסAVw`A


d[ ߼֯ (JQ10) 30 @J
Coenzyme Q10 (CoQ10) 30 mg 100 Capsules

[jߦ٪q]ATP^

wõνwYhkh

jܮƾ,M餺ۥѰ

G

JQ10 (Ubiquinone)

ζqG

HC 1-2ɡC
p, hkMŪ̩ΥbAΨLĪHhЦbAΫet߱M~HhC

Bi036
s HK$280
Sf: HK$238
Ӹ˯SfGHK$448

ZʶRӸ@[eG

/

곷qŲG(UtC) 5ml
ĪdeBI 5g

d~R@]I(H)
(YUȨSw§~AhHoe)

 

   

 

Hicare ʪث~:
(]ABSBʤκզX~)hRheC(o~BǦ@ֲ~~)

ʪ$300 e @p§~ (GIFT)


H011


H012

 

ʪ$400 e iROï(p) (GIFT4)
ʪ$600 e YUMMY EARTH }GAG1 + iROï(j) (CANDY)(NOTEPACK)
ʪ$800 e qxiܳ5ml (SU021S)
ʪ$1200 e YUMMY EARTH }GAG1 + YĤY(CANDY)(CAPSPEN)
ʪ$1400 e YUMMY EARTH }GAG1 + зNMEMO (CANDY)(CL002F)
ʪ$1600 e dR1] + iROï(p) (S001)(GIFT4)
ʪ$1800 e 곷qŲG 5ml + iROï(p) (SU015SS)(GIFT4)
ʪ$2300 e 곷quOM 5ml+Yy+YUMMY EARTH}GAG1 q + qŲG ($120) (SU017S)(TOWEL)(CANDY) / (SU014)(SU015)
ʪ$2800 e ڬwOŲ 470mg 120 |OdOn 500mg 120 ꬡO 100mg 100(H012)(H013)(H011)
ʪ$3500 e Good Health }ΫCfh 60 (AX30HW`X{DHh) (A600)
ʪ$4300 e Manuka Plus Īde Methylglyoxal(MGO) 100+ 250g($228) (MPH101)
ʪ$5300 e Manuka Plus Īde Methylglyoxal(MGO) 100+ 500g($388) (MPH102)
ʪ$6900 e Manuka Plus Īde Methylglyoxal(MGO) 250+ 500g($568) (MPH252)
ʪ$8300 e Manuka Plus Īde Methylglyoxal(MGO) 550+ 250g($668) (MPH551)

*pȤHS§~AhH*

*qOd§Bث~BufιҦij̲רMwvAtqC*

{ZgW10amܤU6pm ,{q,
XHicare|dBШ¾B ح| ,
NiζWȻʶRgSf~C

 

 

 

|ʪ HK$500BYiHTڴ ; ʪ HK$800BYiH碌ڴʡC

* |̷suf *

 

 


 

 

|˭p

q|:
@Lʪ$300AYiKOq|AKiɦ󰪷|馩ufC

@VIP|:
q|3sHq|AKiHʯŦ@VIP|AiHɦ6%馩ufA åi@VIP|ث~:
곷quO 5ml P 5ml Cհѿi̳5ml C

VIP|:
@VIP|A3sHq|AKiHAʤ@ŦVIP|AiHɦ8%馩ufA åi򳻯VIP|ث~:
곷quO 5ml P 5ml Cհѿi̳5ml

*ث~H|ʪɤ@PeW *qOd§AufιҦij̲רMwvAtqC
|馩iPuf馩Pɨϥ

yFCC w{

yFCsLD23 (aK D Xf) (ӴA׹ﭱ)

 

 
ʪث~
 
q u : Tel:2111 3735 , 2111 1486
 

Od~M Hicare Co.
qTel : 2111 3735 , 2366 9623 , hicare@hicare.com.hk
www.hicare.com.hk , www.hicare.hk
yFCsLD2315/Fh (aKDXf) (ӴA׹ﭱ)
P@ܤ: 10am - 7:00pm P: 10am - 6:00pm . w{(u{)
Esɤuӷ~jH: ʪ $100AKOefCvBǮաB|:ʪ $300AKOefC(aϰ~)
Copyright@Hicare Co. 2002-2012. All rights reserved.


iJ괺a